Saavutettavuus

Hei! Tiesitkö, että HuHulla on huomioitu saavutettavuus! Käytössämme on helppo tulla –tunnus, joka takaa sen, että olemme huomioineet moninaisuuden monelta kantilta. Alla on tietoa tunnuksesta 🙂

Helppo tulla -tunnus on luotu auttamaan partion tapahtumien ja kurssien järjestäjiä tunnistamaan ja huomioimaan erilaisia seikkoja, jotka saattavat hankaloittaa tai estää yhdenvertaisen osallistumisen. Tunnuksen avulla myös osallistujan on helpompi arvioida, onko tapahtuma hänelle saavutettava. Tunnuksen osa-alueissa huomioidaan erilaisia tarpeita. Ohjeistus ei ole kaikenkattava. Tarkoituksena on rohkaista erilaisten tarpeiden huomiointiin ja avoimeen keskusteluun.

HuHu-leirillä on huomioitu useita tunnuksen kohtia, mutta erityisesti nostamme esiin:

Hyvä Olla

 • Tapahtumaan on aktiivisesti rakennettu ilmapiiriä, jossa jokainen voi olla ja tulla hyväksytyksi omana itsenään.
 • Osallistujille on aktiivisesti luotu edellytyksiä ystävystyä ja tuntea kuuluvansa joukkoon.
 • Tapahtuman toimintatavat ohjeistetaan huolellisesti ja niin selkeästi, että ensikertalainenkin osaa toimia muiden mukana.
 • Tapahtumaa ennen ja sen aikana viestitään tekijöille ja osallistujille, että tapahtuma on kiusaamisesta, häirinnästä ja syrjinnästä vapaa.
 • Tapahtumassa on nimetty henkilö (esimerkiksi tapahtuman johtaja tai turva-aikuinen), jolta voi kysyä apua, kertoa asiansa ja joka hoitaa esimerkiksi kiusaamis- tai häirintätapauksen jälkipuinnin.

Hygienia

 • Tapahtumapaikalla on sukupuolineutraali vessa.
 • Tapahtuman aikana on mahdollisuus esteettömän vessa- ja peseytymistilan käyttöön.
 • Tapahtumassa on mahdollisuus vaihtaa vaatteet ja peseytyä omassa rauhassa.
 • Tapahtumapaikan sisätiloihin ei tuoda yleisiä allergioita aiheuttavia tekijöitä kuten eläimiä tai eläviä kasveja.

Ohjelma

 • Tapahtumasta ja sen aktiviteeteista on tehty kuvaus, joka kertoo kenelle tapahtuma ja aktiviteetit sopivat.
 • Jos tapahtumaan liittyy materiaalia, johon osallistujien toivotaan perehtyvän, materiaali toimitetaan hyvissä ajoin.
 • Tapahtumaan on luotu ilmapiiri, jossa on helppo esittää tarkentavia kysymyksiä ja pyytää lisätietoa.
 • Esiintyjät ja puhujat edustavat mahdollisuuksien mukaan eri sukupuolia ja erilaisista taustoista tulevia henkilöitä.
 • Ohjelma on sukupuolisensitiivistä (oletettu sukupuoli ei määritä esimerkiksi osallistujille tarjolla olevia ohjelmia tai rooleja).

Katsomus

 • Tapahtumassa ei ole uskonnollista toimintaa, mutta leiriltä löytyy oma hiljainen tila, johon voi vetäytyä harjoittamaan omaa uskontoaan tai muuten hiljentymään tarvittaessa.

Lääkitys ja ensiapu

 • Tapahtumassa on ensiaputarvikkeita ja ensiapuvastaava, jolta saa tarvittaessa apua.
 • Osallistuja voi tapahtuman aikana lääkitä itsensä rauhassa ja kiireettä.
 • Osallistuja voi tarvittaessa säilyttää lääkkeensä kylmässä.

Lisäksi leirillä on otettu huomioon erityisruokavaliot ja tarjolla on kasvisruokaa. 

Jos haluat tietää Helppo Tulla -tunnuksesta tai HuHun saavutettavuudesta enemmän, voit olla yhteydessä moninaisuusmestari Aletta Kemppaiseen (aletta.kemppainen@partio.fi) tai leirinjohtajiin Emma Lehtoseen (emma.lehtonen@partio.fi) ja Viivi Larriin (viivi.larri@partio.fi).